Vossamøtet 2021

Det blir arrangert Vossamøtet på Park Hotell 22-24. oktober 2021

Programmet er allerede til stor del fastlagt med dyktige foredragsholdere.

Påmelding vil bli annonsert senere.