Videregående kurs i birøkt

Kursbeskrivelse:

Målgruppe for kurset skal være birøktere som har hatt bier minst en sesong, ca 1-3 år, ha gjennomgått nybegynnerkurs i birøkt, men ønsker å lære mer. Deltagere skal være medlem av Bergen og Omegn Birøkterlag.

Fotograf: Steinar Maximo Valenius

Om man har gjennomgått Nybegynnerkurs birøkt i regi av Bergen og Omegn Birøkterlag får man rabatt på kursavgiften.

Kurset 2022

Kursholder: Alf Helge Søyland og Dan Sundhordvik

Antall deltagere maks 30

Hver gruppesamling er fysisk oppmøte i bigård med en varighet på ca 3 timer hver gang. Oppmøtetid ca kl 18-21 med unntak av tur til Hardanger som vil bli lagt til en helg.

30. Mars

 1. Vurdere behov og type vårforing
 2. Kunnskap om pakking av bier og isolering om våren

27. April

 1. Tilpasset yngelrom og dobbelt yngelrom, halvkasser/helkasser – fordeler ulemper
 2. Hvordan vurdere varroatrykk om våren
 3. Vandring for pollinering – regler og datoer

14. Mai

 1. Vurdere når en setter på første skattekasse og setter inn dronerammer
 2. Hindre svermerus i egen bigård
 3. Forberedelser for dronningproduksjon i egen bigård – sette opp cellebygger, vurdere og håndtere egen genetikk ift friparing hjemme.  Dvs kontroll på droner.
 4. Tur til pollineringsbigård i Hardanger

22. Juni

 1. Lage avlegge
 2. Trene på omlarving i praksis for bruk i egen bigård
 3. Hvordan oppnå god paring for dronninger
 4. Hvordan håndtere svermerus i egen bigård
 5. Ulike former for varroakontroll i juni

17. August

 1. Vurdering og gjennomføring av maursyrebehandling
 2. Dronningskifte
 3. Høsting av sommerhonning

14. September

 1. Hvordan du kan høste/slynge sortshonning
 2. Hvordan unngå gjæret honning i kubene
 3. Ulike metoder for høsting av honning

9. November

 1. Hvordan tar du vare på mest mulig av voks for tilbakelevering
 2. Praktisk økt med vokssmeltedag og rammevask

Studielitteratur:

Ingar’sis birøkt av Roar Ree Kirkevoll

Lærebok i dronningavl av Ansgar Kristian Stigen

Temahefte om varroa og varroabekjempelse av Norges Birøkterlag

Interesse for neste års kurs i videregående birøkt? Meld deg på interesseliste. Da kontakter vi deg når neste kurs åpner for påmelding.

Interesse for videregående kurs i birøkt