Studiering i kompetansekurs om bier – sertifiseringskurs

Bergenske og Sotra birøkterlag arrangerer studiering i kompetansekurs om bier -sertifiseringskurs. Målet med kurset er å gi birøktere god kunnskap om ulike sykdommer på bier, sykdomsforebygging og egensertifisering av egen bigård. Med bakgrunn i denne kunnskapen, bestå eksamen for så å bli godkjente som sertifiserte birøktere.

Studieringen følger Studieforbundet Natur og miljø sin studieplan om kompetansekurs for sertifisering og Bergenske og Sotra birøkterlag mottar støtte for gjennomføring.

Studieringen gjennomføres med 5-10 deltagere i hver gruppe under fire kurskvelder. Deltagerne selv går igjennom delmål for hver samling etter en studieplan. Kurskveldene kan gjennomføres digitalt eller ved at en treffes. Tilpasninger etter Covid-19 på påregnes i 2021. Det anbefales at en deltager i hver gruppe tar ansvar for organiseringen av kurskveldene. Bergenske birøkterlag formidler påmelding for interesserte.

Påmelding og betaling gjøres senere via nettsiden til Norges Birøkterlag og formidles av laget

Total kostnad for kurset er kr. 950. Kursavgiften er kroner 850, både for de som tar kurset for første gang, og for de som skal re-sertifisere seg. Inkludert i kursavgiften er eksamensavgift, tilgang til sertifiseringsforedrag, samt boken «Sykdom og hygiene hos bier» som sendes pr. post. Boken er obligatorisk pensum for 1. gangs sertifisering.
Porto og ekspedisjonsgebyr er kr. 100. Utsending av boken skjer påfølgende torsdag etter at betaling er mottatt.

For å melde din interesse registrer deg på skjema under. Da vil du bli kontaktet når det blir oppstart av nytt kurs. Oppstart av nye studieringer vil skje fortløpende etter innmelding av interesse.