Årets første styremøte er gjennomført for 2022

Her kommer kort informasjon om hva som ble behandlet på styremøtet

Gjennomgang og fordeling av ansvarsområder ved leder Vegard Helland:

Leila Frid fortsetter med kurs og sosiale treff for birøktere. Utover Nybegynnerkurs, sertifiseringskurs og dronningavlskurs kan det planlegges videregående kurs og kortere temakurs der innhold kan være for eksempel varroa og regnskap i birøkt. Skal også ha ansvar for hjemmesiden.

Manuel Hempel jobber videre med å arrangere Vossamøtet og ha ansvar for fagkunnskap. Ønske om å involvere medlemmene i sammensetningen av programmet ved kontakt i sosiale medier, nettsiden og mail.

Leif Helge Molvik fortsetter med sykdom, voks og avl som ansvarsområde. Stiller i Vossamøtekomiteen. Planlegger ny plass for paring av krainer i nordhordaland. Har ansvar for fylkesdronninger.

Styret ønsker å få Nordvik godkjent som parestasjon og vil jobbe for dette i år.

Elsie Hauger fortsetter som kasserer, delta på Arboretets dag. Ha ansvar for støtteordninger, plasseringer av lagets midler, momskompensasjon og utstyr mm.

Vegard Helland tar ansvar for gjennomføring av pollineringsavtale i tillegg til ledervervet.

Styret har dette året et ønske om å danne mindre grupper med lokale medlemssamlinger.

Praksis i for nybegynnere i bienes lyngparadis

Fotograf: Steinar Maximo Valenius

Hele sesongen har vært god for birøktere denne sommeren. Lyngblomstringen skuffer heller ikke. Forrige uke var det igjen ny praksis for årets nybegynnerkurs. Vi har klart å gjennomføre kurset i år til tross for strenge restriksjoner om å ikke samles overkommunegrenser. Takket være fleksible instruktører og tålmodige deltagere har dette gått bra. Det er viktig for en ny birøkter å kunne følge en hel sesong, for å kunne ivareta egne bier. For ukens praksis var det tema å se om honningen er moden, finnes fremdeles dronning og yngel? Kanskje det til og med var litt honning å høste.

Fotograf: Steinar Maximo Valenius

Medlemsinfo 2/2021

Medlemmer i laget skal ha fått tilsendt informasjon fra leder. Om du som medlem ikke har mottatt, sjekk ditt spamfilter eller spør om å få tilsendt på nytt. Dessverre opplever vi at medlemmer ikke alltid mottar mail som bli sendt ut. Fint om alle sjekker og oppdaterer sin mail på Norges Birøkterlag sin medlemsside. Det blir hentet ut ny medlemsliste for informasjon hver gang vi sender ut mail.

Kikk-off seminar 2021

16.februar 2021 kl 19-21 arrangeres Digitalt avspark etter sammenslåing av Bergenske og Sotra Birøkterlag. Manuel Hempel og Leif-Helge Molvik kommer til å forelese om henholdsvis varroa og årshjul på vestlandet. Styremedlemmene i det nye laget kommer til å presentere seg og fortelle om sine arbeidsområder i laget. Medlemmer får tilsendt informasjon på mail for deltagelse.

Påmelding åpnet for nybegynnerkurs i birøkt 2021

Kurset følger en hel sesong som starter i mars og avsluttes i november. Som deltager får du en innsikt i hva en trenger å vite for å starte opp med egen birøkt. Man kan også gå kurset om en bare ønsker å vite mer om hvordan bier lever. De fleste av samlingene vil være ute i bigård hos en av våre dyktige birøktere.

Sotra og Bergenske birøkterlag er slått sammen

Den 7.1 ble det holdt ekstraordinært årsmøte i anledning sammenslåing av lagene Sotra og Bergenske birøkterlag. Navn for det nye storlaget er ikke bestemt, dette er noe det nye styret vil utarbeide i løpet av året.

Sammensetning av styret for Bergenske og Sotra birøkterlag 2021:

Vegard Helland, leder for et år

Elsi Hauger, kasserer for to år

Manuel Hempel, styremedlem for to år

Leif-Helge Molvik, styremedlem for to år

Fredrik Lindseth, styremedlem for et år

Leila Frid, styremedlem for et år

Mads Hus, styremedlem for et år

Hilde Wake, vara styremedlem for et år

Cato Erichsen, vara styremedlem for et år

Ørjan Hjortland, revisor

Valgkomiteen består av:

Agnete Andersen, valgt for tre år

Trine Berg, valgt for to år

Henrik Storm, valgt for et år

Marit Ubbe, valgt for et år

For å sikre representanter for begge lagene er har styret flere styremedlemmer i 2021.

Praksis for nybegynnerkurset

Innvintring og slynging

Nå har vi hatt siste praksis for de som har gått nybegynnerkurset i birøkt. Med tilpasninger etter smitteregler gikk det fint å gjennomføre praksis for hele kurset. Siste praksis tok for seg slynging, honningbehandling og innvintring. Her er noen bilder fra Helgheim gård hos Dan Sundhordvik.

Kursdeltagerne er med på innvintring av bifolk hos Dan. Fotograf: Line Solberg Seim

Praksis på lyngtrekk

I august var det praksis på lyngtrekk. Her er bilder fra Atle Allertsen sin lyngbigård. Det ble vist høsting. Er honningen moden, hvor mye av tavlene er dekket med voks? Refraktometer blir brukt for å måle vannprosent. Sjekk av dronning, er det en paret dronning i kuben?

Hjelp til å fange svermer

Juni er tiden for sverming. Bergenske birøkterlag kan hjelpe med å fange svermer.

Bergenske Birøkterlag tar ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skader som disse måtte påføre. 
Eventuell kostnad for å fange svermen vil bli opplyst ved kontakt. Har du en birøkter du mistenker kan være eier av sverm, må du gjerne ta direkte kontakt med vedkommende.
Vi kan også fjerne vepse og humlebol, der det ikke kreves byggfaglig kompetanse. 
Alternativet er å kontakte skadedyr selskap, disse vil kunne sannere svermer med bier og andre insekter.
Bergenske birøkterlag benytter sertifiserte birøktere som er godkjent til å behandle svermer ihht gjeldende regelverk, og vil tilstrebe å gi svermen nytt liv i ny kube. 

Kontaktperson for hjelp til å fange svermer:

Hans Christian Berntzen på telefon 92438714

Praksis for dronningavl kurs

For dronningavlkurset har vi nå hatt samlinger med omlarving og visning av fylling av parekassetter. Det har vært lærerikt og flere birøktere har nå fått svar på alle de spørsmålene som er rundt dette.

Dronning som er nymerket og klar for parrekassett.