Parestasjonene

Oppstart for parestasjon på Nordvik er 1. juni og 10. juni på Dale. Opphør for begge parestasjonene er 10. august.

Husk på pærebrannforskriften og flytting av bier inn og ut av pærebrannsoner. En skal holde parekassettene (med bier) i et insektsfritt rom i 48 timer dersom man flytter biene mellom de ulike sonene. Det gjør vi jo ofte uansett, men her er det regler som en må tenke på samtidig som at parebifolket skal få tid på seg før de kommer ut på parestasjonen. Du må selv sjekke i forhold til hvor du bor og hvor parestasjonen er plassert. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-08-51

Regler for bruk av parestasjonene

  1. Du må være medlem i birøkterlaget for å kunne bruke parestasjonene.
  2. Bare sertifiserte birøktere kan bruke våre parestasjoner. Sertifiseringsbevis må sendes inn til birøkterlaget før man får lov å sette parekuber på parestasjonen, send til Leif- Helge Molvik på mail: email hidden; JavaScript is required
  3. Parekasettene skal være fri for droner
  4. Alle parekasettene skal være tydelig merket med navn, telefonnummer og dato for utplassering.
  5. Det skal ikke være mer enn 2 desiliter bier pr parekasett.
  6. Det skal ikke brukes avleggerkuber med heltavler eller halvtavler. Vi anbefaler å bruke apideakasetter eller tilsvarende.
  7. Hold avstand til andres parekassetter, minst 2 meter.

Registrering for bruk av parestasjonene gjør du i skjemaet under. Fyll ut og send inn før du skal reise.