Parestasjonene

Vi ønsker å få bedre oversikt over bruken av våre parestasjoner. Dette gjør vi for å kunne bedre tilgang på dronninger og for å øke kvaliteten. Antall birøktere øker i vårt område og derfor trenger vi også bedre oversikt over behovet. Nå ønsker vi at alle som brukte parestasjonene i sommer skal melde inn om bruken av disse. Vennligst fyll ut og send inn skjema på denne siden innen 10.12