Omlarvingsdag 2022

Bergen og Omegn Birøkterlag arrangerer omlarvingsdager for medlemmer i samarbeid med de birøktere som har godt avlsmateriale.

Til deltagere på nybegynnerkurs: Omlarving vil si at man får larver til dronninger av godt genetisk materiale for å avle frem nye dronninger. For å gjør dette må en ha de nødvenige forkunskapene. Dette vil komme senere for deres del.

Til deltagere på avelggerkurset: Dere er allerede påmeldt for omlarving og trenger ikke melde dere.

Ved oppmøte må en ha med seg alt nødvendig utstyr som omlarvingsnål og cellekopper.

Vegard Helland på Eidsvåg 6. juni og 13. juni kl 17-19 i Eidsvåg, har krainer fylkesdronninger og buckfast. Medlemmer kan ta kontakt andre datoer enn de oppførte for omlarving av fylkesdronninger.

Leif Helge Molvik på Molvik 9. juni kl 18-20 har gode krainerdronninger

Alf Helge på Milde 8.juni kl 18-20, har gode buckfastdronninger og krainer 

Dersom det er ønskelig med omlarving på brune bier, må dere kontakte Leif Helge Molvik som er ansvarlig for avl i laget email hidden; JavaScript is required