Omlarvingsdag sommer 2021

Bergenske og Sotra birøkterlag arrangerer omlarvingsdager for medlemmer i samarbeid med de birøktere som har godt avlsmateriale.

for årets omlarvingsdager vil dette bli annonsert senere.