Omlarvingsdag 2021

Bergenske og Sotra birøkterlag arrangerer omlarvingsdager for medlemmer i samarbeid med de birøktere som har godt avlsmateriale.

26 mai kl 18 var det omlarvingsdag for lagets medlemmer. Dette var et tilbud for de som ikke var med på praktisk dronningavlskurs.

Omlarving på 3 steder

Krainer: Hos Leif Helge Molvik, på Molvik , og hos Alf Helge Søyland, Milde

Buckfast: Vegard Helland, Eidsvåg og hos Alf Helge Søyland, Milde 

Dersom det er ønskelig med omlarving på brune bier, må dere kontakte Leif Helge Molvik som er ansvarlig for avl i laget email hidden; JavaScript is required

Registrering for bruk av parestasjonene

Oppstart for parestasjon på Nordvik er 1. juni og 10. juni på Dale. Opphør for begge parestasjonene er 10. august.

Husk på pærebrannforskriften og flytting av bier inn og ut av pærebrannsoner. En skal holde parekassettene i et insektsfritt rom i 48 timer før en kan la biene fly ut. Det gjør vi jo ofte uansett, men her er det i tillegg regler som en må tenke på i tillegg til at parebifolket skal få tid på seg før de kommer ut på parestasjonen. Du må selv sjekke i forhold til hvor du bor og hvor parestasjonen er plassert.

Regler for bruk av parestasjonen:

  1. Bare sertifiserte birøktere kan bruke våre parestasjoner, Sertifiseringsbevis må sendes inn til birøkterlaget før man får lov å sette parekuber på parestasjonen, send til Leif Helge Molvik på mail: email hidden; JavaScript is required
  2. Parekasettene skal være fri for droner
  3. Alle parekasettenen skal være tydelig merket med navn, telefonnummer og dato for utplassering.
  4. Hold avstand til andres parekassetter, minst 2 meter.