Verdensdag for bier ble markert

FN har definert 20. mai for å markere viktigheten av bier og andre pollinatorer. Dette ble vedtatt i en resolusjon 2017 av FNs generalforsamling. Bier og andre pollinatorer er i økende grad truet pga menneskelig aktivitet. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt polinatorenes rolle i økosystemet og for å kunne stimulere prosjekter som jobber for å bevare pollinatorer. FN oppfordrer til at alle kan gjøre tiltak for å bevare insekter i sitt nærmiljø.

Birøkterlaget var del av et bergensomfattende prosjekt ledet av Tomas Borovjak. Han hadde avtalt med flere aktører om å være med den aktuelle helgen rundt verdensdag for bier 20.-22.5.

Trykk på lenken under for å se hele arrangementet:

Verdensdag for bier 2022

Tomas Borovjak, Leila Frid og Ann Kristine Aanonsen tilbød folk om å komme for å se bier på nært hold i kubene. Verdensdag for bier kommer til å bli arrangert til neste år.

Årets fjerde styremøte i april 2022

Gode tilbakemeldinger for regnskapskurset med Kjell Thorsen. Kurset er anbefalt å kjøres igjen.

Manuel ønsker å dele forskningsresultater om hvordan man kan stimulere oppbygging av fatbody reserver hos biene.

Sak om kursholder for avleggerkurset ble avgjort.

Styret slår fast et timehonorar på 200:- til kurs og lignende, der ikke annet er avtalt. Honorar skal fastsettes hver enkelt gang.

Medlemsmøtene er godt i gang og de fleste har eller har planlagt sine første treff.

Styret ønsker alle en god sesong!

Årets tredje styremøte gjennomført i mars 2022

Vi vier dette styremøtet til å planlegge lokale birøktergrupper. Gruppene skal kunne bli sosiale møtepunkt og ingen skal trenge å reise langt for å treffe andre som driver med bier. Man kan legge inn det man vil av aktivitet, prat om bier el lignende. Hygge seg med litt mat og drikke om det passer. Treff ute eller inne. Hver gruppeleder sender ut mail til medlemmene og inviterer til et treff. Bli kjent med birøktere i nærområdet. Tema kan være sverming, dronetavler, årshjulet, oksalsyredrypping, avløser/vikarløsning. Gruppeleder får refundert inntil 1000:- for bevertning på treffene. Første treff skal være gjennomført før 7. juni.

Per nå er gruppeindelingen som følger:

OmrådeAntall medlemmer
Bergen50
Bergen Nord51
Bergen Sør43
Bergen Vest48
Nordhordaland56
Os35
Øygarden33
Voss15

Neste sak handlet om ukrainske flyktninger. Ukraina er en stor honningprodusent og det er sannsynlig at flyktninger som kommer til Norge er birøktere som har forlatt sine bier. For å hjelpe disse birøkterne kunne man invitere til bigårder i Bergensområdet. Laget skal undersøke med ukrainsk forening hvor stort behov det er for å invitere ukrainske birøktere. Dersom behov kan laget formidle kontakt med birøktere som vil invitere til sine bigårder.

Sak om parestasjonene ble diskutert etter dette. Vi kommer til å ha egne regler for parestasjonene som ifjor. Dette kommer til å bli formidlet til medlemmene på et møte før sommeren, slik at alle har mulighet å stille spørsmål og få god informasjon.

Sak om logo for laget vil vi gjerne jobbe med, men det er veldig travelt med andre aktiviteter og saken utsettes.

Årets andre styremøte i februar 2022

Her kommer et sammendrag av det som ble gjennomgått under møtet.

Årets Vossamøte er under planlegging. Manuel Hempel, Leif-Helge Molvik og Anne Jordalen er i årets Vossamøtekomite. Tema denne gangen vil være pollinering og praktisk birøkt.

Kurs i økonomi ved Kjell Thorsen er under planlegging.

Diskusjon av regler for parestasjon blir tatt opp. Dette vil bli tatt opp til diskusjon og vedtatt ved neste styremøte i mars.

Laget har nå kjøpt inn to nye halvautomatiske slynger som står på lageret for utlån.

Leila informerer om kurs som er under planlegging. Årets kurs er nybegynnerkurs med 51 deltagere, videregående kurs med 30 deltagere og avleggerproduksjonskurs under planlegging. Sertifiseringskurs arrangeres fortløpende etter meldt interesse. Det er gjennomført et kurs og neste kurs er pågående.

For sosiale samlinger er det planlagt treff på Bien Snackbar, arrangement for familier helgen i forbindelse med Verdens dag for Bier 20.-22. Mai, deltakelse på Arboretets dag i mai. Det er også opprettet en facebook side for laget. Dette er nytt fra i år og den kan brukes til å promotere arrangement og annonsere for kurs.

Vi skal også jobbe med å få frem ny logo for laget.

Alf Helge Søyland vil ha ansvar for pollineringsavtale med Hardanger i år.

Årets første styremøte er gjennomført for 2022

Her kommer kort informasjon om hva som ble behandlet på styremøtet

Gjennomgang og fordeling av ansvarsområder ved leder Vegard Helland:

Leila Frid fortsetter med kurs og sosiale treff for birøktere. Utover Nybegynnerkurs, sertifiseringskurs og dronningavlskurs kan det planlegges videregående kurs og kortere temakurs der innhold kan være for eksempel varroa og regnskap i birøkt. Skal også ha ansvar for hjemmesiden.

Manuel Hempel jobber videre med å arrangere Vossamøtet og ha ansvar for fagkunnskap. Ønske om å involvere medlemmene i sammensetningen av programmet ved kontakt i sosiale medier, nettsiden og mail.

Leif Helge Molvik fortsetter med sykdom, voks og avl som ansvarsområde. Stiller i Vossamøtekomiteen. Planlegger ny plass for paring av krainer i nordhordaland. Har ansvar for fylkesdronninger.

Styret ønsker å få Nordvik godkjent som parestasjon og vil jobbe for dette i år.

Elsie Hauger fortsetter som kasserer, delta på Arboretets dag. Ha ansvar for støtteordninger, plasseringer av lagets midler, momskompensasjon og utstyr mm.

Vegard Helland tar ansvar for gjennomføring av pollineringsavtale i tillegg til ledervervet.

Styret har dette året et ønske om å danne mindre grupper med lokale medlemssamlinger.

Praksis i for nybegynnere i bienes lyngparadis

Fotograf: Steinar Maximo Valenius

Hele sesongen har vært god for birøktere denne sommeren. Lyngblomstringen skuffer heller ikke. Forrige uke var det igjen ny praksis for årets nybegynnerkurs. Vi har klart å gjennomføre kurset i år til tross for strenge restriksjoner om å ikke samles overkommunegrenser. Takket være fleksible instruktører og tålmodige deltagere har dette gått bra. Det er viktig for en ny birøkter å kunne følge en hel sesong, for å kunne ivareta egne bier. For ukens praksis var det tema å se om honningen er moden, finnes fremdeles dronning og yngel? Kanskje det til og med var litt honning å høste.

Fotograf: Steinar Maximo Valenius

Medlemsinfo 2/2021

Medlemmer i laget skal ha fått tilsendt informasjon fra leder. Om du som medlem ikke har mottatt, sjekk ditt spamfilter eller spør om å få tilsendt på nytt. Dessverre opplever vi at medlemmer ikke alltid mottar mail som bli sendt ut. Fint om alle sjekker og oppdaterer sin mail på Norges Birøkterlag sin medlemsside. Det blir hentet ut ny medlemsliste for informasjon hver gang vi sender ut mail.

Kikk-off seminar 2021

16.februar 2021 kl 19-21 arrangeres Digitalt avspark etter sammenslåing av Bergenske og Sotra Birøkterlag. Manuel Hempel og Leif-Helge Molvik kommer til å forelese om henholdsvis varroa og årshjul på vestlandet. Styremedlemmene i det nye laget kommer til å presentere seg og fortelle om sine arbeidsområder i laget. Medlemmer får tilsendt informasjon på mail for deltagelse.

Påmelding åpnet for nybegynnerkurs i birøkt 2021

Kurset følger en hel sesong som starter i mars og avsluttes i november. Som deltager får du en innsikt i hva en trenger å vite for å starte opp med egen birøkt. Man kan også gå kurset om en bare ønsker å vite mer om hvordan bier lever. De fleste av samlingene vil være ute i bigård hos en av våre dyktige birøktere.

Sotra og Bergenske birøkterlag er slått sammen

Den 7.1 ble det holdt ekstraordinært årsmøte i anledning sammenslåing av lagene Sotra og Bergenske birøkterlag. Navn for det nye storlaget er ikke bestemt, dette er noe det nye styret vil utarbeide i løpet av året.

Sammensetning av styret for Bergenske og Sotra birøkterlag 2021:

Vegard Helland, leder for et år

Elsi Hauger, kasserer for to år

Manuel Hempel, styremedlem for to år

Leif-Helge Molvik, styremedlem for to år

Fredrik Lindseth, styremedlem for et år

Leila Frid, styremedlem for et år

Mads Hus, styremedlem for et år

Hilde Wake, vara styremedlem for et år

Cato Erichsen, vara styremedlem for et år

Ørjan Hjortland, revisor

Valgkomiteen består av:

Agnete Andersen, valgt for tre år

Trine Berg, valgt for to år

Henrik Storm, valgt for et år

Marit Ubbe, valgt for et år

For å sikre representanter for begge lagene er har styret flere styremedlemmer i 2021.