Kystlyngfestivalen dag 2

Hoved dagen ble åpnet av selveste fylkesordfører Jon Askeland, og han lovde mer penger til kampen for å redde lyngheiene her vest! Valgte oss midt i en valgkampinnspurt! Siri Vatsø Haugum og Kristine Birkeli gav oss faglig innsikt i lyngen, Bjørn Arild Hatteland lærte oss om ulike ville og tamme pollinatorer i lyngen. Solveig Kalvø Roald fra statsforvalteren i Hordaland fortalte alt for få søkte RMP midler til å brenne lyng! Hilde Buer (forfatter av villsauboken) holdt et fantastisk foredrag om hvordan hun hadde ryddet og holdt sausene sine på værlandet, utrolig fascinerende. Lyngen må brennes og beites! Det er mange flere som søker om beite men ikke brenner. Tormod Magnussen som har vunnet pris for sitt arbeid med å fornye lyngområder mener ordningene for å gjøre dette arbeidet er gode, vi trenger bare flere som søker. Hilde mener det er vanskelig med ordninger for å drive med villsau da kravet til effektivitet og kjøttmengde pr dyr gjør at ordningene blir for dårlig for sauetyper som er egnet i kystlyng områder. Vi hadde avslutningsvis et fantastisk honningsensorikk kurs med Ragna Ribe Jørgensen. Lunch Villsausuppe, kaffe og honningkake, middag nydelig spelsau og rotgrønnsaker, i baren: Lyng gin med hylleblomst tonic, før vi krabbet inn på bussen etter et bra arrangement som vi satser på i gjenta neste år!

Generalsponsor #fanasparebank Støttespillere #klp#alverkommune#rogalandbirøkterlag#hordalandbirøkterlag#lyngheisenteret#bybi-Oslo

Kystlyngfestivalen dag 1

Guidet tur med Siri Vatsø Haugum fra kystlyngsenteret. Utrolig lærerikt! Siri lærte oss at tørkeskadet lyng ofte skjer vinterstid, dersom luftfuktigheten blir lav. Lyngen samler CO2 fra luften og gir tilbake oksygen (fotosyntese). Til denne fotosyntesen bruker lyngplanten mye vann. Er det kaldt og lav luftfuktighet vil den bruke opp lagret vann og tørke ut. Denne lyngen gir ikke nektar kommende sesong, beste måte å fikse den lyngen er da å brenne den! Så to fantastiske foredrag, et fra Håkon Tjøstheim som fortalte oss hvordan han tar ut klokkelynghonning som kanskje er en av verdens mest eksklusive honninger, honningens Rolls Roys! La honningen modne i tavlene før de slynges sier Håkon! Så et lærerikt foredrag om vandring til kystlyngen fra Alf Helge Søyland. Alf Helge fortalte at kystlyngen er så unik grunnet det varme (ikke så mye frost/luft varmet opp fra havet) og fuktige klimaet vi finner helt ute med kysten, her trekker havdisen innover land og sørger for optimale forhold for at lyngblomsten åpner seg og gir den ekslusive kystlynghonningen. Dette var bitte litt av den lærdommen jeg fikk i dag, i morgen er det nye muligheter for læring.

Arboretets dag 2023

4. Juni var det på nytt Arboretets dag. Det var rekordstort antall besøkende. Vår stand var også vel besøkt. Her var det Sabine Henlin-Strømme, Frode Johnsen og Leila Frid som presenterte laget. Vi hadde smakskonkurranse, honningsalg og utdeling av brosjyrer.

Nysgjerrig på birøkt ved Fyllingsdalen bibliotek

I forbindelse med Verdensdag for bier besøkte Thomas Tjøstheim, Espen Andreas Aam og Leila Frid Fyllingsdalen bibliotek. Der hadde vi et motivasjonsforedrag for de som er nysgjerrig på bier og birøkt. Vi snakket om hvordan det er å være ny som birøkter og hva som skjer i kuben med biene. Honning og pollinering var også tema. Tilhørerne fikk smake på ulike honninger fra inn- og utland. Det var bare smil og lovord på alle jeg snakket med når de var på vei ut døren så dette gjør vi veldig gjerne igjen til bienes dag neste år også, sa Hanne som sto ved utgangsdøren.

Kystlyngfestival i august!

I år arrangeres det kystlyngfestival 25.-26. august. Det er aller første gang dette arrangeres, og dette tror vi blir storveis! Det holdes på lyngheisenteret på Lygra, og har som mål å mobilisere engasjement rundt de fantastiske kystlyngheiene våre.

Link til mer informasjon og link til bybi sin side om arrangementet finnes nå under fanen «arrangement» på siden vår!

Biens dag på Fyllingsdalen bibliotek.

Den 20. mai er det verdensdagen for bier! Denne dagen har vi for å øke bevisstheten rundt viktigheten av bier og andre pollinatorer, og fremme bevaringsarbeidet rundt disse. I den forbindelse har vi to arrangementer på Fyllingsdalen bibliotek. På selve dagen, 20. mai klokken 13, er det familielørdag på bibiloteket. Da tar en birøkter turen og forteller barn (og voksne) litt om bier og birøkt. Mer om dette arrangementet kan du lese her. Vi tar også turen onsdag 24. mai klokken 17, med et arrangement for de litt eldre. Har du lyst til å vite mer om birøkt, og om dette er noe for deg? Har du bare lyst til å vite mer om bier? Da er du hjertelig velkommen! Mer om dette arrangementet her.

Styremøte i oktober

Vi gjorde en opptelling av antall besøk på medlemstreffene. I tabellen under ser du antall besøkende per gruppe.

OmrådeAntall medlemmerAnsvarligMedlemsmøter avholdt
Bergen50Manuel HempelIkke holdt
Bergen Nord51Vegard Heland12 personer 12.5
Bergen Sør43Elsi Hauger12 personer 5.5
Bergen Vest48Trine Nergaard6 personer 24.5
Nordhordaland56Leif-Helge Molvik12 personer 13.mai
Os35Sabine Henlin-Strømmegruppe sammen med Elsi
Øygarden33Bjarte Tennfjord12 personer 4.5
Voss15Anne Jordalen5 personer 12.5

Resultat av ekstraordinært styremøte for Norges Birøkterlag var at det ble stort flertall for salg av Birøktens hus.

På Fylkesledermøtet vil det bli tatt opp saker i forbindelse med forhandlinger i landbruket. Økt kubetilskudd og at Opplysningskontoret for mat kan markedsføre honning mer. Avløserproblematikk vil også bli diskutert.

Styret ønsker flere aktive medlemmer. Vi ønsker at vara medlemmer skal være mer dedikert og ha en større rolle i styret og at de bli honorert på samme måte som andre styremedlemmer og ha møteplikt. Valgkomite bestemmer størrelse på honorar.

For vossakomiteen ønsker styret at laget bidrar for å dekket reise og opphold for deltagelse på birøkterkonferanser intill 30.000:- totalt. Dette for å hente inspirasjon og kompetanse til senere Vossamøter.

For oksalsyrebehandling gjør vi som i fjor. Medlemmene får utdelt ferdig utblandet oksalsyre i 50 ml sprøyter.

Nybegynnerkurset skal evalueres som vi pleier og nytt kurs vil bli satt opp over nyttår. Vi ønsker å kjøre kurs i videregående birøkt som i år. Vi ønsker heller fordypning for eksisterende birøktere enn rekruttering av nye birøktere. Sertifiseringskurs vil bli satt opp fortløpende ettersom det melder seg interesserte.

Prosess for å fastsette logo for laget blir satt i gang. Leila og Manuel lager forslag for gjennomføring i samarbeid med styret, som vedtar forslag for gjennomføringen.

Styremøte i august

Sak om salg av Birøktens hus ble behandlet som forberedelse til ekstraordinært årsmøte i Norges Birøkterlag 21.9

Styret diskuterte sak om innmelding av mistanke ved misskjøtsel av bikuber. Det ble vedtatt at styret skal melde til mattilsynet når det er fare for liv og helse av biene. Mindre alvorlige avvik kan meldes til birøkteren (eieren av kubene). Han/hun må følge opp saken og sørge for at alt er etter forskrift.

Prosess med årsmøte settes i gang. Valgkomiteen skal kontaktes og flere i styret er på valg i år.

Styremøte i juni

Vi ønsker må spre budskap om å telle varroa i juni uke 25

Flere meldinger om birøktere som har hatt dronninger der de har gått tom for sæd året etter paring. VI er bekymret for overbelastning på parestasjonene. Det gjøres ikke tiltak for dette i år, men ønsker å legge plan for bedre grunnlag til neste år.

Arrangement i forbindelse med Verdensdag for bier skapte entusiasme selv om besøkene ikke var så mange. Vi kan prøve å arrangere dette på nytt til neste år.

Avleggerkurset hadde god gjennomføring og kan gjentas ved senere år.

Det er gjennomført medlemsmøter de fleste bydeler. Vi håper dette kan bli en fast ordning for å stimulere til nettverksbygging og sosialt samvær birøktere imellom.