Kurs i dronningproduksjon og avleggerproduksjon

Det er gratis for medlemmer å delta på dette kurset. Ikke-medlemmer kan også delta på kurset mot en avgift på 500.-. Kurset passer for alle som har hatt bier en sesong eller mer. Du trenger ikke noen forkunnskaper, og innholdet er for de som har ingen eller liten erfaring med dronningavl.

For deltagelse kan en ha ambisjon om å lage egne dronninger i løpet av kurset. Man kan også være med for å kun observere.

Kurs 2021 ble gjennomført under fire kursdager:

Teoretisk undervisningDatoDato
Kursdag 1 digital undervisning med Nicholas Pitan3. mai kl 18-21 felles undervisning
Praksis Gruppe 1 og 2Gruppe 3 og 4
Kursdag 2 Omlarving 2. juni7. juni
Kursdag 3 Siling av bier og befolking av parekassetter9. juni 14. juni
Kursdag 4 Reise til parestasjon17. juni 22. juni

Kursdag 2, 3 og 4 vil være praktiske samlinger og kursdeltagerne blir delt i mindre grupper. Instruktører 2021 var Alf Helge Søyland, Leif-Helge Molvik, Vegard Helland og Marit Ubbe (gruppe 4) . Vi forbeholder oss retten til å sette sammen gruppene slik at det blir jevnt antall deltagere i hver gruppe pga smittevern.

På kursdag 2 tar deltagerne med seg egen cellelist med cellekopper, omlarvingsnål og evt hodelykt og forstsørrelsesglass til omlarving. Da kan de selv larve om for å ta med seg hjem til egen bigård. De må på forhånd ha laget en cellebygger. Dette vil bli undervist om på forhånd.

Kurset er tilpasset slik at deltagerne skal kunne gå hjem å utføre det samme i sin egen bigård påfølgende dager. Kursdagene kan bli flyttet dersom værmeldingen er dårlig.

For kurslitteratur anbefaler vi at du kjøper inn Lærebok i Dronningavl av Ansgar Kristian Stigen. Kontakt Tveiten Gard for kursboken, de skal ha boken inne, eller uansett kunne skaffe.

For spørsmål om kurset kontakt Leila Frid på e-post email hidden; JavaScript is required

Kurset følger smittevernregler for Covid-19. Det vil si at kursdager kan bli utsatt eller avlyst på kort varsel. For de praktiske samlingene vil det bli satt sammen grupper i henhold til smittevern og regler for korona.

Kurset støttes av Studieforbundet Natur og Miljø

Bildene under er tatt fra dronningavls kurs 2020. Over 20 birøktere fikk økt praktisk kunnskap om dronningavl i egen bigård.