Kurs i dronningavl 2021

Det vil bli holdt kurs i dronningavl i 2021. Kurset er gratis for medlemmene.

Kurset vil inneholde en teoretisk del der Manuel Hempel vil stå for undervisningen. Det vil også bli arrangert omlarving og ønskelig med visning av å lage til parekassetter. Kurset er i planleggingsfasen og informasjon om innhold, tider og påmelding vil bli lagt ut senere.

Deltagerne tar med seg cellelist med cellekopper, omlarvingsnål og evt hodelykt og forstsørrelsesglass til omlarving. Da kan de selv larve om for å ta med seg hjem til egen bigård. De må på forhånd ha laget en cellebygger. Dette vil bli undervist om på forhånd.

Kurset er tilpasset slik at deltagerne skal kunne gå hjem å utføre det samme i sin egen bigård påfølgende dager.