Arboretets dag

Dagen ble dessverre avlyst i år pga korona.

Bergen birøkterlag er hvert år på Arboretets dag.

Aboretets dag 2009