Hjelp til å fange sverm

Bergenske Birøkterlag kan hjelpe med å fjerne svermer men tar ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skader som disse måtte påføre. 
Eventuell kostnad for å fange svermen vil bli opplyst ved kontakt. Har du en birøkter du mistenker kan være eier av sverm, må du gjerne ta direkte kontakt med vedkommende.
Vi kan også fjerne vepse og humlebol, der det ikke kreves byggfaglig kompetanse. 
Alternativet er å kontakte skadedyr selskap, disse vil kunne sannere svermer med bier og andre insekter.
Bergenske birøkterlag benytter sertifiserte birøktere som er godkjent til å behandle svermer ihht gjeldende regelverk, og vil tilstrebe å gi svermen nytt liv i ny kube. 

Kontaktperson for hjelp til å fange svermer:

Mads Hus på telefon 40 83 40 86