Introduksjonskurs i birøkt

Bergen og Omegn Birøkterlag arrangerte introduksjonskurs i birøkt våren 2022

Kurset innebærer to kvelder med digitale forelesninger av Manuel Hempel, en dyktig og kunnskapsrik birøkter. Du får innsikt i hvordan det er å starte som birøkter, dessuten innsikt i bienes biologi og hvordan de lever som en superorganisme i bikuben.

Man får litt praktisk informasjon om utstyr og kostnader knyttet til birøkt. Her kan du, som er interessert i bier, få en god innblikk, enten du har lurt på å starte med bier selv, eller bare synes det er kjekt å vite mer om hvordan biene lever og hvordan det er å være birøkter.

Tid for kurset var 15. og 22. Mars kl 18-21 2022