Arboretets dag 2023

4. Juni var det på nytt Arboretets dag. Det var rekordstort antall besøkende. Vår stand var også vel besøkt. Her var det Sabine Henlin-Strømme, Frode Johnsen og Leila Frid som presenterte laget. Vi hadde smakskonkurranse, honningsalg og utdeling av brosjyrer.

Nysgjerrig på birøkt ved Fyllingsdalen bibliotek

I forbindelse med Verdensdag for bier besøkte Thomas Tjøstheim, Espen Andreas Aam og Leila Frid Fyllingsdalen bibliotek. Der hadde vi et motivasjonsforedrag for de som er nysgjerrig på bier og birøkt. Vi snakket om hvordan det er å være ny som birøkter og hva som skjer i kuben med biene. Honning og pollinering var også tema. Tilhørerne fikk smake på ulike honninger fra inn- og utland. Det var bare smil og lovord på alle jeg snakket med når de var på vei ut døren så dette gjør vi veldig gjerne igjen til bienes dag neste år også, sa Hanne som sto ved utgangsdøren.

Kystlyngfestival i august!

I år arrangeres det kystlyngfestival 25.-26. august. Det er aller første gang dette arrangeres, og dette tror vi blir storveis! Det holdes på lyngheisenteret på Lygra, og har som mål å mobilisere engasjement rundt de fantastiske kystlyngheiene våre.

Link til mer informasjon og link til bybi sin side om arrangementet finnes nå under fanen «arrangement» på siden vår!

Biens dag på Fyllingsdalen bibliotek.

Den 20. mai er det verdensdagen for bier! Denne dagen har vi for å øke bevisstheten rundt viktigheten av bier og andre pollinatorer, og fremme bevaringsarbeidet rundt disse. I den forbindelse har vi to arrangementer på Fyllingsdalen bibliotek. På selve dagen, 20. mai klokken 13, er det familielørdag på bibiloteket. Da tar en birøkter turen og forteller barn (og voksne) litt om bier og birøkt. Mer om dette arrangementet kan du lese her. Vi tar også turen onsdag 24. mai klokken 17, med et arrangement for de litt eldre. Har du lyst til å vite mer om birøkt, og om dette er noe for deg? Har du bare lyst til å vite mer om bier? Da er du hjertelig velkommen! Mer om dette arrangementet her.

Styremøte i oktober

Vi gjorde en opptelling av antall besøk på medlemstreffene. I tabellen under ser du antall besøkende per gruppe.

OmrådeAntall medlemmerAnsvarligMedlemsmøter avholdt
Bergen50Manuel HempelIkke holdt
Bergen Nord51Vegard Heland12 personer 12.5
Bergen Sør43Elsi Hauger12 personer 5.5
Bergen Vest48Trine Nergaard6 personer 24.5
Nordhordaland56Leif-Helge Molvik12 personer 13.mai
Os35Sabine Henlin-Strømmegruppe sammen med Elsi
Øygarden33Bjarte Tennfjord12 personer 4.5
Voss15Anne Jordalen5 personer 12.5

Resultat av ekstraordinært styremøte for Norges Birøkterlag var at det ble stort flertall for salg av Birøktens hus.

På Fylkesledermøtet vil det bli tatt opp saker i forbindelse med forhandlinger i landbruket. Økt kubetilskudd og at Opplysningskontoret for mat kan markedsføre honning mer. Avløserproblematikk vil også bli diskutert.

Styret ønsker flere aktive medlemmer. Vi ønsker at vara medlemmer skal være mer dedikert og ha en større rolle i styret og at de bli honorert på samme måte som andre styremedlemmer og ha møteplikt. Valgkomite bestemmer størrelse på honorar.

For vossakomiteen ønsker styret at laget bidrar for å dekket reise og opphold for deltagelse på birøkterkonferanser intill 30.000:- totalt. Dette for å hente inspirasjon og kompetanse til senere Vossamøter.

For oksalsyrebehandling gjør vi som i fjor. Medlemmene får utdelt ferdig utblandet oksalsyre i 50 ml sprøyter.

Nybegynnerkurset skal evalueres som vi pleier og nytt kurs vil bli satt opp over nyttår. Vi ønsker å kjøre kurs i videregående birøkt som i år. Vi ønsker heller fordypning for eksisterende birøktere enn rekruttering av nye birøktere. Sertifiseringskurs vil bli satt opp fortløpende ettersom det melder seg interesserte.

Prosess for å fastsette logo for laget blir satt i gang. Leila og Manuel lager forslag for gjennomføring i samarbeid med styret, som vedtar forslag for gjennomføringen.

Styremøte i august

Sak om salg av Birøktens hus ble behandlet som forberedelse til ekstraordinært årsmøte i Norges Birøkterlag 21.9

Styret diskuterte sak om innmelding av mistanke ved misskjøtsel av bikuber. Det ble vedtatt at styret skal melde til mattilsynet når det er fare for liv og helse av biene. Mindre alvorlige avvik kan meldes til birøkteren (eieren av kubene). Han/hun må følge opp saken og sørge for at alt er etter forskrift.

Prosess med årsmøte settes i gang. Valgkomiteen skal kontaktes og flere i styret er på valg i år.

Styremøte i juni

Vi ønsker må spre budskap om å telle varroa i juni uke 25

Flere meldinger om birøktere som har hatt dronninger der de har gått tom for sæd året etter paring. VI er bekymret for overbelastning på parestasjonene. Det gjøres ikke tiltak for dette i år, men ønsker å legge plan for bedre grunnlag til neste år.

Arrangement i forbindelse med Verdensdag for bier skapte entusiasme selv om besøkene ikke var så mange. Vi kan prøve å arrangere dette på nytt til neste år.

Avleggerkurset hadde god gjennomføring og kan gjentas ved senere år.

Det er gjennomført medlemsmøter de fleste bydeler. Vi håper dette kan bli en fast ordning for å stimulere til nettverksbygging og sosialt samvær birøktere imellom.

Verdensdag for bier ble markert

FN har definert 20. mai for å markere viktigheten av bier og andre pollinatorer. Dette ble vedtatt i en resolusjon 2017 av FNs generalforsamling. Bier og andre pollinatorer er i økende grad truet pga menneskelig aktivitet. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt polinatorenes rolle i økosystemet og for å kunne stimulere prosjekter som jobber for å bevare pollinatorer. FN oppfordrer til at alle kan gjøre tiltak for å bevare insekter i sitt nærmiljø.

Birøkterlaget var del av et bergensomfattende prosjekt ledet av Tomas Borovjak. Han hadde avtalt med flere aktører om å være med den aktuelle helgen rundt verdensdag for bier 20.-22.5.

Trykk på lenken under for å se hele arrangementet:

Verdensdag for bier 2022

Tomas Borovjak, Leila Frid og Ann Kristine Aanonsen tilbød folk om å komme for å se bier på nært hold i kubene. Verdensdag for bier kommer til å bli arrangert til neste år.

Årets fjerde styremøte i april 2022

Gode tilbakemeldinger for regnskapskurset med Kjell Thorsen. Kurset er anbefalt å kjøres igjen.

Manuel ønsker å dele forskningsresultater om hvordan man kan stimulere oppbygging av fatbody reserver hos biene.

Sak om kursholder for avleggerkurset ble avgjort.

Styret slår fast et timehonorar på 200:- til kurs og lignende, der ikke annet er avtalt. Honorar skal fastsettes hver enkelt gang.

Medlemsmøtene er godt i gang og de fleste har eller har planlagt sine første treff.

Styret ønsker alle en god sesong!