Styremøte i oktober

Vi gjorde en opptelling av antall besøk på medlemstreffene. I tabellen under ser du antall besøkende per gruppe.

OmrådeAntall medlemmerAnsvarligMedlemsmøter avholdt
Bergen50Manuel HempelIkke holdt
Bergen Nord51Vegard Heland12 personer 12.5
Bergen Sør43Elsi Hauger12 personer 5.5
Bergen Vest48Trine Nergaard6 personer 24.5
Nordhordaland56Leif-Helge Molvik12 personer 13.mai
Os35Sabine Henlin-Strømmegruppe sammen med Elsi
Øygarden33Bjarte Tennfjord12 personer 4.5
Voss15Anne Jordalen5 personer 12.5

Resultat av ekstraordinært styremøte for Norges Birøkterlag var at det ble stort flertall for salg av Birøktens hus.

På Fylkesledermøtet vil det bli tatt opp saker i forbindelse med forhandlinger i landbruket. Økt kubetilskudd og at Opplysningskontoret for mat kan markedsføre honning mer. Avløserproblematikk vil også bli diskutert.

Styret ønsker flere aktive medlemmer. Vi ønsker at vara medlemmer skal være mer dedikert og ha en større rolle i styret og at de bli honorert på samme måte som andre styremedlemmer og ha møteplikt. Valgkomite bestemmer størrelse på honorar.

For vossakomiteen ønsker styret at laget bidrar for å dekket reise og opphold for deltagelse på birøkterkonferanser intill 30.000:- totalt. Dette for å hente inspirasjon og kompetanse til senere Vossamøter.

For oksalsyrebehandling gjør vi som i fjor. Medlemmene får utdelt ferdig utblandet oksalsyre i 50 ml sprøyter.

Nybegynnerkurset skal evalueres som vi pleier og nytt kurs vil bli satt opp over nyttår. Vi ønsker å kjøre kurs i videregående birøkt som i år. Vi ønsker heller fordypning for eksisterende birøktere enn rekruttering av nye birøktere. Sertifiseringskurs vil bli satt opp fortløpende ettersom det melder seg interesserte.

Prosess for å fastsette logo for laget blir satt i gang. Leila og Manuel lager forslag for gjennomføring i samarbeid med styret, som vedtar forslag for gjennomføringen.

Legg igjen en kommentar