Styremøte i juni

Vi ønsker må spre budskap om å telle varroa i juni uke 25

Flere meldinger om birøktere som har hatt dronninger der de har gått tom for sæd året etter paring. VI er bekymret for overbelastning på parestasjonene. Det gjøres ikke tiltak for dette i år, men ønsker å legge plan for bedre grunnlag til neste år.

Arrangement i forbindelse med Verdensdag for bier skapte entusiasme selv om besøkene ikke var så mange. Vi kan prøve å arrangere dette på nytt til neste år.

Avleggerkurset hadde god gjennomføring og kan gjentas ved senere år.

Det er gjennomført medlemsmøter de fleste bydeler. Vi håper dette kan bli en fast ordning for å stimulere til nettverksbygging og sosialt samvær birøktere imellom.

Legg igjen en kommentar