Styremøte i august

Sak om salg av Birøktens hus ble behandlet som forberedelse til ekstraordinært årsmøte i Norges Birøkterlag 21.9

Styret diskuterte sak om innmelding av mistanke ved misskjøtsel av bikuber. Det ble vedtatt at styret skal melde til mattilsynet når det er fare for liv og helse av biene. Mindre alvorlige avvik kan meldes til birøkteren (eieren av kubene). Han/hun må følge opp saken og sørge for at alt er etter forskrift.

Prosess med årsmøte settes i gang. Valgkomiteen skal kontaktes og flere i styret er på valg i år.

Legg igjen en kommentar