Årets tredje styremøte gjennomført i mars 2022

Vi vier dette styremøtet til å planlegge lokale birøktergrupper. Gruppene skal kunne bli sosiale møtepunkt og ingen skal trenge å reise langt for å treffe andre som driver med bier. Man kan legge inn det man vil av aktivitet, prat om bier el lignende. Hygge seg med litt mat og drikke om det passer. Treff ute eller inne. Hver gruppeleder sender ut mail til medlemmene og inviterer til et treff. Bli kjent med birøktere i nærområdet. Tema kan være sverming, dronetavler, årshjulet, oksalsyredrypping, avløser/vikarløsning. Gruppeleder får refundert inntil 1000:- for bevertning på treffene. Første treff skal være gjennomført før 7. juni.

Per nå er gruppeindelingen som følger:

OmrådeAntall medlemmer
Bergen50
Bergen Nord51
Bergen Sør43
Bergen Vest48
Nordhordaland56
Os35
Øygarden33
Voss15

Neste sak handlet om ukrainske flyktninger. Ukraina er en stor honningprodusent og det er sannsynlig at flyktninger som kommer til Norge er birøktere som har forlatt sine bier. For å hjelpe disse birøkterne kunne man invitere til bigårder i Bergensområdet. Laget skal undersøke med ukrainsk forening hvor stort behov det er for å invitere ukrainske birøktere. Dersom behov kan laget formidle kontakt med birøktere som vil invitere til sine bigårder.

Sak om parestasjonene ble diskutert etter dette. Vi kommer til å ha egne regler for parestasjonene som ifjor. Dette kommer til å bli formidlet til medlemmene på et møte før sommeren, slik at alle har mulighet å stille spørsmål og få god informasjon.

Sak om logo for laget vil vi gjerne jobbe med, men det er veldig travelt med andre aktiviteter og saken utsettes.

Legg igjen en kommentar