Årets andre styremøte i februar 2022

Her kommer et sammendrag av det som ble gjennomgått under møtet.

Årets Vossamøte er under planlegging. Manuel Hempel, Leif-Helge Molvik og Anne Jordalen er i årets Vossamøtekomite. Tema denne gangen vil være pollinering og praktisk birøkt.

Kurs i økonomi ved Kjell Thorsen er under planlegging.

Diskusjon av regler for parestasjon blir tatt opp. Dette vil bli tatt opp til diskusjon og vedtatt ved neste styremøte i mars.

Laget har nå kjøpt inn to nye halvautomatiske slynger som står på lageret for utlån.

Leila informerer om kurs som er under planlegging. Årets kurs er nybegynnerkurs med 51 deltagere, videregående kurs med 30 deltagere og avleggerproduksjonskurs under planlegging. Sertifiseringskurs arrangeres fortløpende etter meldt interesse. Det er gjennomført et kurs og neste kurs er pågående.

For sosiale samlinger er det planlagt treff på Bien Snackbar, arrangement for familier helgen i forbindelse med Verdens dag for Bier 20.-22. Mai, deltakelse på Arboretets dag i mai. Det er også opprettet en facebook side for laget. Dette er nytt fra i år og den kan brukes til å promotere arrangement og annonsere for kurs.

Vi skal også jobbe med å få frem ny logo for laget.

Alf Helge Søyland vil ha ansvar for pollineringsavtale med Hardanger i år.

Legg igjen en kommentar