Årets første styremøte er gjennomført for 2022

Her kommer kort informasjon om hva som ble behandlet på styremøtet

Gjennomgang og fordeling av ansvarsområder ved leder Vegard Helland:

Leila Frid fortsetter med kurs og sosiale treff for birøktere. Utover Nybegynnerkurs, sertifiseringskurs og dronningavlskurs kan det planlegges videregående kurs og kortere temakurs der innhold kan være for eksempel varroa og regnskap i birøkt. Skal også ha ansvar for hjemmesiden.

Manuel Hempel jobber videre med å arrangere Vossamøtet og ha ansvar for fagkunnskap. Ønske om å involvere medlemmene i sammensetningen av programmet ved kontakt i sosiale medier, nettsiden og mail.

Leif Helge Molvik fortsetter med sykdom, voks og avl som ansvarsområde. Stiller i Vossamøtekomiteen. Planlegger ny plass for paring av krainer i nordhordaland. Har ansvar for fylkesdronninger.

Styret ønsker å få Nordvik godkjent som parestasjon og vil jobbe for dette i år.

Elsie Hauger fortsetter som kasserer, delta på Arboretets dag. Ha ansvar for støtteordninger, plasseringer av lagets midler, momskompensasjon og utstyr mm.

Vegard Helland tar ansvar for gjennomføring av pollineringsavtale i tillegg til ledervervet.

Styret har dette året et ønske om å danne mindre grupper med lokale medlemssamlinger.

Legg igjen en kommentar