Påmelding åpnet for nybegynnerkurs i birøkt 2021

Kurset følger en hel sesong som starter i mars og avsluttes i november. Som deltager får du en innsikt i hva en trenger å vite for å starte opp med egen birøkt. Man kan også gå kurset om en bare ønsker å vite mer om hvordan bier lever. De fleste av samlingene vil være ute i bigård hos en av våre dyktige birøktere.

Sotra og Bergenske birøkterlag er slått sammen

Den 7.1 ble det holdt ekstraordinært årsmøte i anledning sammenslåing av lagene Sotra og Bergenske birøkterlag. Navn for det nye storlaget er ikke bestemt, dette er noe det nye styret vil utarbeide i løpet av året.

Sammensetning av styret for Bergenske og Sotra birøkterlag 2021:

Vegard Helland, leder for et år

Elsi Hauger, kasserer for to år

Manuel Hempel, styremedlem for to år

Leif-Helge Molvik, styremedlem for to år

Fredrik Lindseth, styremedlem for et år

Leila Frid, styremedlem for et år

Mads Hus, styremedlem for et år

Hilde Wake, vara styremedlem for et år

Cato Erichsen, vara styremedlem for et år

Ørjan Hjortland, revisor

Valgkomiteen består av:

Agnete Andersen, valgt for tre år

Trine Berg, valgt for to år

Henrik Storm, valgt for et år

Marit Ubbe, valgt for et år

For å sikre representanter for begge lagene er har styret flere styremedlemmer i 2021.