Praksis for dronningavl kurs

For dronningavlkurset har vi nå hatt samlinger med omlarving og visning av fylling av parekassetter. Det har vært lærerikt og flere birøktere har nå fått svar på alle de spørsmålene som er rundt dette.

Dronning som er nymerket og klar for parrekassett.

Legg igjen en kommentar