Kurs i dronningavl på Montana

Deltagere på kurs i dronningavl mars 2020

Teoretisk del av kurs i dronningavl ble avholdt i starten av mars 2020. Nicholas Pitan, kjent som en erfaren og dyktig birøkter, delte sine kunnskaper og erfaringer. Vi er veldig glad for at Nicholas hadde mulighet å komme til Bergen for å holde kurs her. Undervisningen ble tilpasset både de som ikke har erfaring med dronningavl og de som har holdt på med dette en stund.

Fokus var å finne måter å får frem gode bie dronninger. Dette er en kunnskap som Bergenske birøkterlag ønsker at birøktere i Bergensområdet skal få mer kunnskaper om og kunne bli mer selvstendige på.

Senere vil laget tilby omlarvingsdag, og kan ses som en praktisk del av kurset. Vi ønsker i tillegg å få til en dag der det blir demonstrert tillaging av parrekasett for innsetting av dronningcelle. Deltagere av den teoretiske delen av kurset vil bli spesielt invitert til disse praktiske samlingene.

Kurset er åpen for alle, men tilbys gratis for medlemmer av Bergenske birøkterlag og Sotra birøkterlag.

Legg igjen en kommentar